Menu

Karen Woltjen Hines

Hines, Karen Woltjen
Associate Professor of Business; Business Department Chair
khines@berkshirecc.edu
H428
413-236-4533
M.B.A., American International College; B.S., Albright College